Hello; Welcome to Oris!
National Counseling Hotline:
(020)82686289

contact details

Ollies (Guangzhou) Recreation and Sports Equipment Co.
Tel: (020) 82686289
Fax: 020-82694853
Headquarter: No.31-37, Xincun 2 Road, Shangjiang North Street, Dongzhou Village, Xintang Town, Zengcheng City, Guangzhou, Guangdong, China
WhatsApp us